西汶艺术网

中华古籍全录

汉语字典

书法字典

西汶艺术品

会员登录 | 注册
纽新优品
西汶艺术网:中国传统文化与艺术

3分彩

艺术资料

展览展讯

画廊艺馆

历史人物

品茶读书

中国诗词

我要提问

艺术图片

中国黄历

 • shijianshuo[2007/5/9 21:28:12]  设置

  苏秦对儒学有意见

  苏秦曾说,孝如曾参,廉如伯夷,信如尾生者不会做出一番事业的.
  儒学偏重自修,缺乏进取精神.

  不知各位有何意见?
 • Hisees1楼  [回复]  [2007/5/10 10:58:27]  [√]  [×]
  太善良的人确实很难做出一番事业来,因为他总要顾及别人。
  想要做出事业来,3分彩你必须是个好人,但是你必须能取舍,有当断则断的能力。
  如曾参、伯夷、尾生者则只能留下千古的名声了。

  秦晖:儒家的命运
  http://www.domomark.com/artx/guoxue/30547.html
 • wangshao2楼  [回复]  [2007/5/12 15:59:20]  [√]  [×]
  "物有本末,事有终始。知其先后,则近道矣!”“自天子至于庶民,壹是皆以修身为本”在儒学看来,齐家,治国,甚至平天下都为末。这是极纯洁崇高的境界。人短短一世,最有意义不是青史留名吗?古人很轻视阴谋权术。如陈平死前便忏悔。所以坚持中庸,以成圣人而为后人称效,若有比功,苏秦所谓的何事业可伯仲之!
 • shijianshuo3楼  [回复]  [2007/5/12 18:12:18]  [√]  [×]
  哎,这个回答有意思.触及我对中庸之道许多思索,我们交流一下好吗?
  "中庸"之道固然可以明哲保身,可当初苏秦走"中庸"的话,他就不会去为燕王出使齐国开拓燕国的疆土.他在齐百般欺骗,极力讨好齐王,为是实现燕王的大业可谓放弃了君子的名声,这决不是"中庸"!可他成功的完成了政治间谍的任务.如是追寻中庸他恐怕能在燕国作个上卿就算摸到天了,根本不会有被人称颂的功绩,恐怕他的雄才大略也会随朽木同埋地下而不被人所知!
  愚认为,中庸有时可一谐调各方利益,但面对机遇和挑战时,还是应该"当仁不让"的好.
 • rssm20054楼  [回复]  [2007/5/17 22:24:32]  [√]  [×]
  至孝则不能容过,至廉则不能使财,至信则不能二心
  此人皆不能为将,为相,不败已是万幸,何谈成事
 • 周扒皮5楼  [回复]  [2007/5/19 16:22:52]  [√]  [×]
  用人唯长,用苏秦的短处也不可能有所建树.儒家讲修身,更讲出世,机会总是留给有准备的人,可是有准备的人并不一定有机会.
 • 周扒皮6楼  [回复]  [2007/5/19 16:42:44]  [√]  [×]
  回复第3楼:中庸未必能保身,纷乱之时书策为先,平定之后忠义为首.你对中庸很困惑是吧,可以看看《反经》,中国古籍全录中有,当当网也有卖,可以交流心得.信箱zqlzpzlc@163.com
 • 道静7楼  [回复]  [2007/5/21 16:31:40]  [√]  [×]
  每个人都有自己处世的方法,为何一定要中庸呢?
 • wlxiaoke8楼  [回复]  [2007/6/1 22:01:06]  [√]  [×]
  我觉的该中庸的时候何尝不可中庸一回,但是主体我个人比较喜欢韩非子的法治,应该是先法在理情,可是现在的法律却是倒过来的.
 • 周扒皮9楼  [回复]  [2007/6/12 14:40:06]  [√]  [×]
  孔子曰:“君子贞而不谅。”又曰:“信近于义,言可复也。”由是言之,唯义所在,不在信也.
  齐伐燕,得十城。燕王使苏秦说齐,齐归燕十城。苏秦还,燕人或毁之曰:“苏秦左右卖国,反复之臣也,将作乱。”燕王意疏之,舍而不用。苏秦恐被罪,入见王曰:“臣,东周之鄙人也,无尺寸之功,而王亲拜之于庙,礼之于庭。今臣为王却齐之兵而功得十城,宜以益亲。今来而王不官臣者,人必有以不信伤臣于王者。且臣之不信,王之福也.使臣信如尾生,廉如伯夷,孝如曾参,三者天下之高行,而以事王,可乎?”燕王曰:“可也。”苏秦曰:“有此臣,亦不事主矣。孝不离其亲宿昔于外,王又得使之步行千里而事弱燕之王哉?廉如伯夷,义不为孤竹君之嗣,不肯为武王之臣,不受封侯而饿死于首阳之下。有廉如此者,王又安能使之步行千里而进取于齐哉?信如尾生,与女子期于梁柱之下,女子不来,水至不去,抱梁柱而死。有信如此,何肯扬燕、秦之威,却齐之强兵哉?且夫信行者,非进取之道也。且三王代兴,五霸迭盛,皆不自覆。君以自覆为可乎?则齐于营丘,足下不窥于边城之外。 且臣之有老母于东周,离老母而事足下,去自覆之术而行进取之道。臣之趋,固不与足下合者,足下皆自覆之君也,仆者,进取之臣也。臣所谓以忠信得罪于君也。”燕王曰:“大忠信,又何罪之有也?”对曰:“足下不知也。臣邻家有远为吏者,其妻私人。其夫且归,其妻私者忧之。其妻曰:‘公匆忧也,吾已为药酒待之矣。’后二日,夫至,妻使妾奉卮酒进之。其药酒也,进之则杀主父,言之则逐主母,乃佯僵弃酒,主父大怒而笞之。妾之弃酒,上以活主义,下以存主母,忠至如此,然不免于笞者,此以忠信得罪也。臣之事,适不幸而类妾之弃酒也。且臣之事足下,亢义益国,今乃得罪,臣恐天下后事足下者,莫敢自必也。且臣之说齐,曾不欺之也。后之说齐者,莫如臣之言,虽尧舜之智,不敢取之。”燕王曰:“善!”复厚遇之。
  译文:
  孔子说:“君子讲大信,却不讲小信。”孔子还说:“所守的诺言符合道义,就可以履行诺言。”由此看来,应当只看是不是符合道义,不一定非要讲求信守诺言。
  齐国攻伐燕国,夺取了燕国十座城邑。燕王派苏秦出使齐国游说齐王,齐国把十座城邑又归还给燕国。苏秦回到燕国后,国内有人在燕王面前毁谤苏秦说:“苏秦是一个翻云复雨的卖国贼,反复无常的奸臣,恐怕将来他会作乱。”燕王内心也有意疏远他,不想再重用他了。苏秦恐怕被加罪,人见燕王说:“我本来是东周王城郊外的鄙野之人,并无半点功劳,可是大王在宗庙之内隆重地授予官职,在朝庭内给予崇高的礼遇。如今我为大王退去齐国的军队,收回十城的国土,建立了大功,本应更加受到信任才对。可是我如今归来,大王却不加官于我,其原因,必然有人用不守信用的罪名在大王面前中伤我。然而,我的不守信用,正是大王的福分啊!假使我守信用,就象古代尾生那样,廉洁就象伯夷那样,孝敬父母就象曾参那样,以三个人那样的高洁品行来侍奉大王,你认为可以吗?”燕王说:“那当然好啦!”苏秦说:“有这样品行的臣子,就不会来侍奉你了。孝敬父母就象曾参一样,抱定不离父母身边才是孝子的道理,连在外面过夜都不肯,你又怎能让他不远千里来侍奉弱小的燕国及其地位并不稳固的国王呢?廉洁自好就象伯夷那样,为了高义之名,连孤竹国国君的继承人都不愿做,连周武王的臣子都不愿当,甘心饿死在首阳山之下,你又怎能让他步行千里到齐国游说,建功立业来博取功名富贵呢?守信用就象尾生那样,与女子约会在桥梁下面的柱子旁边,女子未能按时赴约,大水来了,也不离开,最后抱着柱子淹死了。这样的人,他怎么肯极力吹嘘燕国、秦国的声威以吓退齐国强大的军队呢?再者说,讲信义,是用来完善自己的品行,而不是为别人效力的,是为自我保存而不是为建功立业的。然而夏、商、周三代圣王相继而起,齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王、越王勾践相继称霸,都不是为自我保存,你认为自我保存是对的吗?那么齐王远在营丘(今山东临淄,当时是齐国都城)就足以使你不敢窥砚边境之外的地方。再者说,我还有老母亲远在东周故乡,我离开老母侍奉你,抛开自我保存之道来建功立业,我所追求的本来是不符合你的意愿的。你不过是只求自我保存之君,而我却是建功立业之臣。我就是人们所说的因为太忠诚了才得罪了君主的人啊。”燕王说:“忠诚守信又有什么过错呢?”苏秦回答说:“你是不明白这个道理的。我有一个在远处做官的邻居,他的妻子有了外遇,在丈夫将要回家时,那个情夫很担忧,而妻子却说:‘用不着担心,我已经准备下药酒等着他了。’过了二天,丈夫回来了,妻子就让侍妾捧着药酒给他喝。侍妾心知这是药酒,给男主人喝下去,就会毒死他;说出真相吧,女主人就会被赶出家门,于是假装跌倒,把药酒全洒了。男主人大怒,用皮鞭狠狠抽打侍妾。侍妾泼掉药酒,对上是为保护男主人的生命,对下是为了保护女主人的地位。这样的忠心耿耿,仍不免于被主人鞭打。这就是忠诚过度的不幸啊!我所做的事,恰恰与那侍妾倒掉药酒一样,也是好心不得好报啊。再者说,我侍奉你,是以高义希求有益于国,如今却有了罪,我怕今后来侍奉你的人,再没有谁敢坚守高义了。再说,我游说齐王的时候,并没有欺骗他,今后谁再为你游说齐王,恐怕都不会象我这样诚挚,即使有尧舜那样的智慧,也不敢听从他的话了。”燕王说:“说得对。”于是重新厚待苏秦。
  苏秦对儒学没意见.
 • shijianshuo10楼  [回复]  [2007/7/9 17:53:42]  [√]  [×]
  回复第9楼:真是的 我知道原文! 看来各学派没有界限啊!
问题已经过去太久远,勿纠结于回复,就当作回忆吧。
纽新优品